نویسنده = علیرضا کهنسال
بررسی انتقادی گستره‌ی‌ عصمت انبیا از دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 6، شماره 12، اردیبهشت 1400، صفحه 115-132

علیرضا کهنسال؛ صفدر رجب زاده