نویسنده = مهدی فرمانیان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه در شرک‌انگاری استغاثه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-32

حسین قاضی زاده؛ مهدی فرمانیان؛ سید حسن آل مجدد


2. بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-24

حسین قاضی زاده؛ مهدی فرمانیان


4. نقد و بررسی ادله منکرین «سماع موتی» با محوریّت آیات

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-109

حسن سعادت پرور؛ مهدی فرمانیان


5. نقد و بررسی حجیت خبر واحد از دیدگاه وهابیت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-67

عبدالمحمد شریفات؛ مهدی فرمانیان


6. جریان مکتب قرآن کردستان؛ قرائتی نو در سلفی‌گری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-93

پیام عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان