نویسنده = سید مهدی علیزاده موسوی
خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 81-98

سید مصطفی عبدالله زاده؛ سید مهدی علیزاده موسوی


بررسی تطبیقی تشبیه و تنزیه خداوند نزد مسلمانان و وهابیت

دوره 3، شماره 5، فروردین 1396، صفحه 111-131

مصطفی مهاجر؛ سید مهدی علیزاده موسوی


بررسی تطبیقی دیدگاه وهایبت و اخوان‌المسلمین درباره بنی‌امیه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-99

سید مهدی علیزاده موسوی؛ صادق مصلحی وادقانی