نویسنده = محسن عبدالملکی
بررسی نسبت دموکراسی و توحید حاکمیت از دیدگاه اسلام‌گرایان معاصر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1400، صفحه 67-86

محسن عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان؛ محمد معینی فر؛ سید حسن آل مجدد شیرازی


بررسی دیدگاه سلفیها در خصوص کفرآمیز بودن دموکراسی

دوره 2، شماره 4، مهر 1395، صفحه 7-24

محسن عبدالملکی؛ سید حسن آل مجدد