نویسنده = سید ابوالحسن نواب
بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره روایت عقل

دوره 6، شماره 12، اردیبهشت 1400، صفحه 31-48

سید ابوالحسن نواب؛ مجید حیدری آذر


بررسی دیدگاه وهابیت در استغاثه به اولیای الهی با تکیه بر آیه 5 سوره احقاف

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 69-86

علی اکبر لطفی؛ سید ابوالحسن نواب


بررسی تطبیقی مهم‌ترین مبانی فکری مکتب ماتریدیه و سلفیه در مباحث کلامی

دوره 5، شماره 10، مهر 1398، صفحه 71-95

سید ابوالحسن نواب؛ عبد المومن امینی


تاثیرپذیری داعش از وهابیت در تکفیر مسلمین

دوره 5، شماره 9، فروردین 1398، صفحه 85-103

سید ابوالحسن نواب؛ مجید حیدری


نفع بردن اموات از ثواب اعمال زنده‌ها از نگاه سلفیه و اهل‌سنت

دوره 4، شماره 8، مهر 1397، صفحه 47-68

سید ابوالحسن نواب؛ سید‌مصطفی عبدالله زاده