کلیدواژه‌ها = شرک
بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه در شرک‌انگاری استغاثه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 7-32

حسین قاضی زاده؛ مهدی فرمانیان؛ سید حسن آل مجدد


بررسی دیدگاه وهابیت در استغاثه به اولیای الهی با تکیه بر آیه 5 سوره احقاف

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 69-86

علی اکبر لطفی؛ سید ابوالحسن نواب


بررسی ادله سلفیان در ادعای شرک بودن استغاثه به غیرخدا

دوره 3، شماره 5، فروردین 1396، صفحه 63-90

سعید غلامزاده؛ احمد بهشتی