کلیدواژه‌ها = طلب شفاعت
بررسی ادله شرک الوهی در مسأله شفاعت

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 43-62

حسین قاضی زاده؛ حسن ضیاء توحیدی