کلیدواژه‌ها = اهل‌سنت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی روایت «الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و اهل بیته»، با تکیه بر اشکالات عبدالرحمن دمشقیه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 87-106

مصطفی کریمی یگانه؛ سید مصطفی عبدالله زاده


2. بررسی کیفیت حیات پیامبر در قبر از نگاه سلفیه و اهل‌سنت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-117

اعظم خوش صورت موفق؛ سید مصطفی عبدالله زاده


3. نفع بردن اموات از ثواب اعمال زنده‌ها از نگاه سلفیه و اهل‌سنت

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

سید ابوالحسن نواب؛ سید‌مصطفی عبدالله زاده


4. بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه نسبت به مقلدین مذاهب اربعه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-114

مجتبی محیطی؛ حسین رجبی


5. بررسی تطبیقی تشبیه و تنزیه خداوند نزد مسلمانان و وهابیت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-131

مصطفی مهاجر؛ سید مهدی علیزاده موسوی