کلیدواژه‌ها = اسلام و دموکراسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه سلفیها در خصوص کفرآمیز بودن دموکراسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-24

محسن عبدالملکی؛ سید حسن آل مجدد