کلیدواژه‌ها = مجاز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ادله محمد بن صالح العثیمین، بر عدم مجاز در قرآن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-42

سعید سلمانی؛ محمد معینی فر


2. بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ سید حسن آل مجدد