نویسنده = مهدی فرمانیان
نگاه جریان سروری نسبت به تشیع و جمهوری اسلامی

دوره 8، شماره 15، تیر 1401، صفحه 69-90

احمد کوثری؛ مهدی فرمانیان


بررسی نسبت دموکراسی و توحید حاکمیت از دیدگاه اسلام‌گرایان معاصر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1400، صفحه 67-86

محسن عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان؛ محمد معینی فر؛ سید حسن آل مجدد شیرازی


تلقین میت بعد از دفن از نگاه مذاهب اربعه و وهابیت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 51-67

مهدی فرمانیان


زن از منظر سلفیه

دوره 6، شماره 12، اردیبهشت 1400، صفحه 49-76

مهدی فرمانیان


بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 7-25

حسین قاضی زاده؛ مهدی فرمانیان