نویسنده = اعظم خوش صورت موفق
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفیت حیات پیامبر در قبر از نگاه سلفیه و اهل‌سنت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-117

اعظم خوش صورت موفق؛ سید مصطفی عبدالله زاده


2. زیارت قبور زنان در کتاب التوحید ابن‌عبد‌الوهاب و مقایسه آن با دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-102

اعظم خوش صورت موفق؛ مصطفی مهاجر