کلیدواژه‌ها = ساختارگرایی
داعش در آینه ساختارِ ساختارهای وهابیت

دوره 5، شماره 9، فروردین 1398، صفحه 7-22

کامیار صداقت ثمر حسینی