کلیدواژه‌ها = جهاد
حکومت دینی در اندیشۀ سید قطب از تئوری تا عمل

دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 69-92

رسول عبدالهی؛ محمد باقر مظفری


بررسی دیدگاه سلفیهای جهادی در رابطه با دارالاسلام و دارالکفر

دوره 2، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ مهدی عزیزان