کلیدواژه‌ها = قرن
بررسی دلالت حدیث خیر القرون در حجیت فهم سلف

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 7-25

علی ملا موسی میبدی؛ مسلم محمدی