تعارض نظر ابن‌تیمیه با نظرات علمای اهل سنت در شأن نزول آیه ولایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دکتری مدرسی معارف اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از دانشمندان اهل سنت به شأن نزول آیه ولایت در خصوص حضرت علی% تصریح کرده‌اند. ابن‌تیمیه نخستین کسی است که با صراحت این شأن نزول را منکر شده، ادعای اجماع بر کذب بودن آن را مطرح کرده است. این مقاله به بررسی نظر ابن‌تیمیه در ادعای اجماع بر کذب بودن این شأن نزول پرداخته است. برای این منظور کتاب‌های تفسیری علمای اهل سنت تا زمان حیات ابن‌تیمیه بررسی، و روایات صحابه در این شأن نزول از منابع اهل سنت جمع‌آوری شده است؛ یک مورد هم بررسی سندی شده است. همچنین سخنان ابن‌تیمیه را در خصوص نقل نشدن این شأن نزول توسط علمای اهل سنت بررسی کرده‌ایم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که ادعای ابن‌تیمیه صحیح نیست، بلکه اجماع بر صحت این شأن نزول وجود دارد و افرادی مانند بغوی، طبری و ابن ابی‌حاتم این حدیث را ذکر کرده‌اند، در حالی که ابن‌تیمیه مدعی است این افراد این حدیث را نقل نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها