بررسی تطبیقی دیدگاه وهایبت و اخوان‌المسلمین درباره بنی‌امیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس پژوهشکده حج و زیارت.

2 پژوهشگر موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت و کارشناس ارشد مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

بنی‌امیه در میان مسلمانان به دلیل دشمنی با اهل بیت( و به انحراف بردن تاریخ اسلام و حوادث ناگواری که به وجود آورده‌اند جایگاه مطلوبی ندارند. اما وهابیت به دفاع از آنان پرداخته، سعی در تبرئه آنها داشته‌اند. معاویه را پادشاهی عادل و قدرتمند و سیاست‌مدار و صاحب فتوحات غرب جهان اسلام دانسته‌اند و علاوه بر اینکه از معاویه به بزرگی و قداست یاد می‌کنند دامن یزید بن معاویه را نیز از کشتن امام حسین% پاک می‌دانند. اخوان‌المسلمین اما در نگاهی منصفانه به تاریخ اسلام به انتقاد از معاویه و یزید پرداخته، با پذیرش جنایات منتسب به آنها، حکومت آنها را مبدأ انحراف از سیره خلفا و ریشه مشکلات سیاسی جهان اسلام به ‌حساب آورده‌اند. اختلاف‌نظر میان وهابیت و اخوان در مسائلی همچون مشروعیت حکومت بنی‌امیه، شخصیت و اعمال معاویه، و حوادثی چون جنگ صفین، صلح امام حسن%، و شهادت امام حسین% و حجر بن عدی به ‌وضوح مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها