بررسی عوامل توسعه نواقض‌الاسلام در تفکر مفتیان وهابی، با تاکید بر لجنة الفتاوای عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حوزه علمیه قم، محقق دارالاعلام لمدرسة اهل البیت، دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب.

2 استاد حوزه علمیه قم

چکیده

در تفکر وهابیت، موضوع نواقض‌الاسلام اولین قدم در اثبات تکفیر معین بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مهم­ترین آسیب­هایی که به استدلال وهابیت در تکفیر وارد است، در موضوع نواقض‌الاسلام می­باشد. مبانی وهابیت در بحث نواقض‌الاسلام، به توسعه مفهومی و مصداقی این موضوع انجامیده و بسیاری از مسلمانان را در برگرفته است. نادیده گرفتن قید "ضروری" در نواقض‌الاسلام، عدم توجه به نفس فعل مکلف، تفسیر به رای در مفاهیم مرتبط، ظاهرگرایی و خلط نواقض­الایمان با نواقض‌الاسلام از جمله این مبانی می­باشند. ماحصل پذیرش این مبانی، سیر صعودی مصادیق نواقض و توسعه تکفیر، از موسس وهابیت، تا مفتیان امروزی آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها