جریان مکتب قرآن کردستان؛ قرائتی نو در سلفی‌گری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته موسسه کلام و دانش آموخته موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت

2 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

مکتب‌قرآن کردستان، حرکت جدیدی است که با ظهور فردی به نام «کاک‌احمد مفتی‌زاده» شروع شد و پس از او به صورت یک جریان درآمد. مفتی‌زاده افکار خاصی داشت که مریدان و شاگردانش مروج آن بوده­اند. وی معتقدد بود که در تمام جهان، هیچ کافری وجود ندارد و برخلاف تمامی ائمه اهل سنت، احادیث را مورد تشکیک قرار داده و ادعای از نو بررسی شدن آنها را داشت. باید گفت که در افکار او، ترویج سلفی­گری، بی­مذهبی و نفی تقلید به وضوح یافت می­شود؛ در واقع نظریات مکتبی‌ها در مباحثی چون توحید ‌و ‌شرک، توسّل، طلب شفاعت، سماع موتی، بنای بر قبور و... شباهت زیادی به عقاید سلفی­ها دارد.

کلیدواژه‌ها