تاثیر جهیمان العتیبی بر سلفی‌‌‌‌گری پس از خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات اسلامی، استادیار جامعة المصطفی العالمیه، پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی اسلام معاصر (مرام)

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

اشغال مسجدالحرام به دست جهیمان العتیبی و یارانش از نقاط عطف تاریخ سلفیت در دروان معاصر ‏است. تحلیل‌‌‌‌های مختلفی درباره تاثیر قیام جهیمان و افکار او بر سلفیت موجود، در دهه‌‌‌‌های بعدی وجود ‏دارد. این مقاله، پژوهشی توصیفی تحلیلی است، تا بر اساس منابع موجود ثابت کند که سلفیت امروز و به‌‌‌‌‌‌‌‌طور ‏خاص القاعده، متاثر از قیام و افکار جهیمان است؛ سپس با توجه به اختلاف ماموریت و اهداف و عرصه ‏فعالیت القاعده و سلفیت معاصر با حرکت جهیمان (که محدود به عربستان بود)، علت اثرگذاری این قیام بر ‏دیگر جریان‌‌‌‌های سلفی و جهات این تاثیرگذاری مشخص شود و شخصیت‌‌‌‌های کلیدی در انتقال این میراث ‏شناسایی گردند. ‏

کلیدواژه‌ها