نقد و بررسی حجیت خبر واحد از دیدگاه وهابیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح سه حوزه علمیه قم و دانش‌آموخته موسسه دارالإعلام لمدرسة أهل‌البیت

2 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

حجیت خبر واحد عادل در عقاید، مورد اختلاف مسلمانان است. اکثر اهل حدیث و وهابیان معتقدند که نه تنها عمل به خبر ‏واحد در عقاید جایز است، بلکه بعضی از معاصرین، عمل به خبر واحد در عقاید را واجب می‌‌‌‌دانند. این گروه برای اثبات ‏ادعای خویش به ادله قرآنی و روایی استناد نموده‌‌‌‌اند؛ البته ادله اقامه شده دارای اشکالات عمده بوده و هیچ‌‌‌‌کدام، مدعای‌‌‌‌شان را اثبات نمی‌‌‌‌کند. کمااینکه برخی از علمای وهابیت، برحجیت خبر واحد عادل، ادعای اجماع نموده‌‌‌‌اند که البته ‏وجود اختلافات میان علمای مذاهب در مسأله، بهترین دلیل بر عدم وجود اجماع است.‏
شایان ذکر است، آنچه که وهابیت در حجیت اخبار آحاد عدول مطرح می‌‌‌‌کنند صرفا یک نظریه بوده و در ناحیه عمل، تمام ‏احادیث حتی ضعاف را حجت دانسته و به آنها عمل می‌‌‌‌کنند.‏
این نوشتار به بررسی نظریات موافقان و مخالفان خبر واحد در حوزه عقاید، با تکیه بر دیدگاه وهابیت می‌‌‌‌پردازد و این نتیجه ‏به‌‌‌‌دست می‌‌‌‌آید که نظر بعضی از سلفی‌‌‌‌ها، به‌‌‌‌خصوص وهابیت بر حجت خبر واحد صحیح نیست و مقصودشان را ثابت ‏نمی‌‌‌‌کند؛ بنابراین استناد وهابیت به اخبار آحاد در اثبات برخی از صفات خبری برای خدواند و استناد آنها در مسائل قدر و ‏رؤیت خدا و برخی از اصول اعتقادی دیگر، صحیح نبوده و چنین اخباری نمی‌‌‌‌توانند اعتقادساز باشند.‏

کلیدواژه‌ها