پاسخ به شبهات البانی در باب سماع موتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم و دانش‌آموخته موسسه دارالإعلام لمدرسة أهل البیت

2 استادیار جامعة المصطفی العالمیة.

چکیده

جمهور مسلمانان معتقدند که اموات، توانایی شنیدن صدای زند‌‌‌‌‌‌گان را دارند. در این بین برخی از علمای وهابی ‏مانند البانی، قائل به‌‌‌‌‌‌عدم سماع موتی شده‌‌‌‌‌‌اند و کتاب الایات و البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیه ‏السادات، ‏درصدد بیان همین مطلب است. البانی مهم‌‌‌‌‌‌ترین ادله خود را در حاشیه این کتاب بیان کرده که ما ‏با اشاره به ادله‌‌‌‌‌‌ی او و پاسخ به آنها، اثبات کرده‌‌‌‌‌‌ایم که قائلین به‌‌‌‌‌‌عدم سماع موتی، دارای مبنایی صحیح در باب ‏روح و حیات برزخی نیستند. با توجه به کلمات ضدونقیض البانی، این نگاه برگرفته از روش هستی‌شناسی ‏اوست،‌ که ریشه در افکار حس‌‌‌‌‌‌گرایی و تجربه‌‌‌‌‌‌گرایی دارد.‏

کلیدواژه‌ها