بررسی تطبیقی تشبیه و تنزیه خداوند نزد مسلمانان و وهابیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت و کارشناس ارشد مذاهب اسلامی.

2 رئیس موسسه بین‌المللی البیان للتوسل والتأصیل

چکیده

یکی از مهم­ترین مسائل اختلافی میان مسلمانان و وهابیت، عقیده توحید است. با نگاهی به سخنان وهابیت در توحید اسماء و صفات الهی و تصریح سخن بزرگان اهل­سنّت، اعتقاد وهابیّون به تجسیم و تشبیه ثابت می‌شود. به چالش کشیده شدن وهابیون در دفاع از اعتقادات‌شان می­تواند پرده از حقیقت اعتقاد آنان به تجسیم و تشبیه بردارد؛ چراکه کوشیده‌اند با عبارت‌‌پردازی در این موضوع، خود را از این اتهام مبرّا کنند.
دلیل اعتقاد وهابیون به تجسیم و تشبیه، برخی مبانی همچون: نفی مَجاز در قرآن و جزء آیات محکمات شمردن صفات خبری و حجّیّت و پیروی از فهم سلف می‌باشد؛ درحالی­که این مبانی برخلاف ادلّه قطعیه هستند. وهابیون معتقدند که این عقیده توحید در اسماء و صفات الهی، با عقیده دیگر مسلمانان یعنی اشاعره و ماتریدیه (که امروز همۀ اهل­سنّت را تشکیل می‌دهند) معتزله، شیعه و ... فرق می‌کند. ازاین‌‌رو تنها خود را موحد و اهل­سنت واقعی می‌دانند.

کلیدواژه‌ها