بررسی دیدگاه سلفیه جهادی پیرامون «ولاء و براء»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر گروه مذاهب

چکیده

سلفیه جهادی مفهومی به نام ولاء و براء را از اصول اعتقادی خود برشمرده و مسلمانان زیادی را به دلیل عدم پایبندی به آن تکفیر می کنند. از دیدگاه آنان هرگونه محبت و همکاری با کفار به منزله خروج از دایره اسلام است. قتل و کشتار مسلمانان یکی از ثمره های شوم این اندیشه است. نادرستی اصل انگاری ولاء و براء، کفر آمیز نبودن محبت و یا همکاری با کفار و دستورات اکید اسلام به نیکی و احسان به غیر مسلمانان، مهمترین نقدهایی است که بر این دیدگاه تکفیری ها وارد می شود.

کلیدواژه‌ها