بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، محقق دارالاعلام لمدرسة اهل البیت، دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب؛

2 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

تقسیمات توحید، از جمله مباحثی که در موضوع توحید و شرک، مورد بحث قرار می‌گیرد. تقسیم سلفیان از توحید، عمدتا به­صورت سه­گانه و به سه قسم توحید در ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات مطرح می‌شود. این تقسیم، ملاک قضاوت در توحید یا شرک افراد معرفی می‌شود؛ در حالی­که این تقسیم دچار اشکالات متعددی است که در این مقاله، به شش اشکال اشاره خواهد شد.
اول: تقسیم مذکور خلاف مبانی سلف­گرایانه است؛
دوم: اقسام ارائه شده با یک­دیگر تداخل دارند؛
سوم: تقسیم ارائه شده، مانع اغیار نیست؛
چهارم: تقسیم جامع افراد نیست؛
پنجم: اطلاق رب و اراده­ی خلق صحیح نیست؛
ششم: اطلاق اله و اراده معبود قابل مناقشه است؛

کلیدواژه‌ها