بررسی و تبیین ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کلام اسلامی از موسسه امام صادق و فارغ التحصیل موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت

2 استاد حوزه علمیه قم و موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت

چکیده

از مهم­ترین مسائل در باب بدعت، مسئله ارکان بدعت است که افراط و تفریط و برداشت­های نادرست از آن، موجب انحراف در جوامع اسلامی می­شود. این مقاله با هدف جلوگیری از این افراط و تفریط­ها، معیارهای بدعت را از منظر قرآن و سنت بررسی می­کند. در آثار و منابع اندیشمندان اسلامی، نداشتن اصل در دین، حادث بودن، انتساب دادن به دین، قصد داشتن، اشاعه، مداومت، مخالفت داشتن با مقاصد شریعت و نبود فعلی در سه قرن نخست، از ارکان بدعت شمرده شده­اند؛ بعد از بررسی آیات و روایات، به این نتیجه رسیدیم که نداشتن اصل در دین، حادث بودن، کم یا زیاد کردن در دین، انتساب به دین و التفات داشتن را می­توان، رکن بدعت دانست و اموری همانند اشاعه، مداومت، مخالفت داشتن با مقاصد شریعت و نبودن در سه قرن نخست را، اگرچه برخی رکن دانسته­اند، ولی در واقع از ارکان بدعت نیستند.

کلیدواژه‌ها