داعش در آینه ساختارِ ساختارهای وهابیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا.

چکیده

مقاله داعش در آینه ساختارِ ساختارهای وهابیت، با استفاده از رویکرد ساختار‌گرایی و بهره‌گیری از مفهوم ساختارِ ساختارها، به تبیین کنش و اندیشه داعش در بستر ساختارِ ساختارهای وهابیت می‌پردازد؛ بدین منظور از طریق تحلیل بسامدی تألیفات و اشخاص مورد وثوق داعش در هفته‌نامه النبأ (شماره‌های226-1)، نسبت داعش با وهابیت و دیگر سازمان‌های سلفی - وهابی مشابه، مورد توجه قرار می‌گیرد.
تحلیل داعش در بخش ساختارهای کلان عقیده وهابیت، ضمن آنکه انحطاط عقیده مذکور را نشان می‌دهد، متضمن توجه به این موضوع راهبردی است که در مبارزه با داعش و امثال آن، باید ساختار ساختارهای وهابیت به چالش کشیده شوند که در غیر این­ صورت، جهان همچنان شاهد تداوم جریان­های افراطی و تکفیری در اشکال متنوعی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها