بررسی ادله وهابیت بر شرک ربوبی در مسئله شفاعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران، دانشکدۀ معارف و اندیشۀ اسلامی، گروه مبانی نظری اسلام

2 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

سلفیان، طلب شفاعت از اموات را مبتلا به شرک در الوهیت و ربوبیت می­دانند. شرک در الوهیت ناظر به بحث عبادت و شرک در ربوبیت ناظر به قدرت اولیای الهی (بعد از موت ایشان) است. عدم حیات اولیای الهی، عدم سماع ایشان از قریب و بعید و انقطاع عمل بعد از موت، از مواردی است که سلفیان در اثبات عدم قدرت اولیا و اثبات شرک ربوبی به آن استناد می­کنند؛ اما حیات، سماع و قدرت بر عمل، برای اولیا­ی الهی حتی بعد از موت ایشان نیز حاصل است؛ لذا دلیلی برای نفی قدرت و اثبات شرک ربوبی وجود ندارد؛ حتی اگر بر فرض، حیات و سماع و قدرت بعد از موت برای اولیای الهی ثابت نباشد، باز هم ادعای شرک برای طالبین شفاعت بعد از موت، ادعایی باطل است؛ چراکه خطای در تشخیص و عدم قدرت استقلالی برای ایشان، دو مسئله­ای هستند که مانع استقرار شرک برای شفاعت­طلبان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها