بررسی دیدگاه وهابیت در شرک‌انگاری استغاثه با تأکید بر روایت نزول عیسی علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه سطح 4 مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت  و دانشجوی دکتری جامعة المصطفی العالمیه (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموختۀ حوزه علمیه قم و دکتری تخصصی وهابیت‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

ندای اموات و استغاثه‌نمودن به آنان، به‌سبب عبادت محسوب شدن برای آنان یا اعتقاد به قدرت پنهانی تصرف در هستی برای آنان، ازسوی وهابی‌ها، شرک الوهی یا ربوبی خوانده شده که این پژوهش، ضمن اشاره به ادلۀ جواز استغاثه به‌طور اجمال، حدیث نزول حضرت عیسی% را به‌طور مفصل بحث و بررسی کرده و پس از بررسی سندی و دلالی آن و همین‌طور پاسخ‌ به شبهات وارد به آن، به این نتیجه رسیده که اولاً این حدیث از نظر سندی «حسن لذاته» و «صحیح لغیره» است و لذا قابل احتجاج می‌باشد و از نظر دلالی می‌تواند جواز ندای اموات و استغاثه به آنان را به اثبات برساند؛ زیرا اگر چنین چیزی جایز نباشد، از معصوم (حضرت عیسی%) صادر نخواهد شد و پیامبر$ از آن در قالب قضیۀ شرطیه خبر نمی‌داد. ثانیاً مدعای وهابیت در این زمینه، به‌طور آشکار، متناقض با مفاد این حدیث و مفاد احادیث و گزارش‌های ذیل می‌باشد. حدیث عثمان بن حنیف، حدیث طریق، حدیث دابه، ندای یا محمد$ توسط ابن‌عمر و شعار یا محمداه در جنگ با مسیلمه کذاب.

کلیدواژه‌ها