نقد لزوم تکفیر طاغوت از منظر تکفیری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل سطح سه مؤسسۀ امام صادق و دانش‌پژوه مؤسسۀ دارالاعلام لمدرسة اهل‌البیت (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

در شرع مقدس، کفر به طاغوت در موارد متعددی مطرح شده است. برخی از تکفیری‌ها، این آموزۀ قرآنی را به لزوم «تکفیر طاغوت» تفسیر و از آن، مقدمۀ ایمان یا نقض ایمان (درصورت عدم تکفیر) را برداشت کرده و درنتیجه به‌صرف اینکه مسلمانی طاغوت را تکفیر نکند، او را از دایرۀ اسلام خارج می‌دانند. این رأی تکفیری‌ها، نه‌تنها در میان سلف مسبوق نیست؛ بلکه در اندیشۀ خود این طیف مورد اختلاف است و عده‌ای از هم‌مسلکان آنان نیز تکفیر طاغوت را لازم نمی‌دانند. گذشته از این دو اشکال، تطبیق کفر به طاغوت با لزوم تکفیر آن با قواعد اصولی و لغت عرب ناسازگار است.

کلیدواژه‌ها